Musik på uteserveringar

Äntligen är våren här, och ett säkert vårtecken är alla uteserveringar. Här kan du läsa om vad som gäller för att spela musik på uteserveringar.

Det här är tillåtet
Det är tillåtet att spela "bakgrundsmusik", vilket innebär musik som inte är högre än normal samtalston. I ljudnivå motsvarar det 55 decibel (55dBA). Om det inte finns bostäder mycket nära kan sådan musik spelas fram till klockan  22.00 utan att det uppstår risk för störningar.

De serveringar där miljöförvaltningen oftast får in synpunkter och där det kan behövas restriktioner har några saker gemensamt. De är centralt belägna med bostäder inom 100 meter. De spelar musik sent på kvällar och nätter och musiken är högre än så kallad bakgrundsmusik.

Störande buller
De krav som finns på ljudnivåer inomhus från utomhusmusik, är stränga. Den tillåtna ljudnivån på 25 decibel är lägre än bakgrundsbrus i staden. För att klara nivån inomhus behöver musiken utomhus vid bostaden normalt understiga 55 decibel eller vara lägre.

Mätningar inomhus görs alltid med stängda fönster. Gamla byggnader har ofta sämre ljudisolering än nya vilket gör att utomhusvärdet kan variera. Det innebär att om det finns äldre byggnader runt uteserveringen kan det betyda att ljudnivån på uteserveringen behöver vara lägre.

Kontakta oss gärna
Kontakta gärna miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med ljudmätningar om du vill veta mer. Under våren 2015 har vi börjat bjuda in restaurangägare i särskilt känsliga områden till dialog om musik och risken för störningar.

Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta Hannes Vidmark på miljöförvaltningen. E-posta hannes.vidmark@uppsala.se

E-posta miljöförvaltingen: miljoforvaltningen@uppsala.se
telefon: 018-727 43 04, telefontid: måndag–torsdag klockan 9.00–11.00.

Mer information om uteserveringar
Läs mer på kommunens webbplats om vad som gäller för uteserveringar i form av bygglov, tillgänglighet, utseende med mera.

För övriga tillståndfrågor kan du kontakta företagslotsen
Ann-Charlotte Berger, telefon: 018-727 88 80


12 maj 2015