Nästa etapp på Paradgatan

Arbetet med Paradgatan fortsätter och framkomligheten blir begränsad på sträckan från Carolinabacken till Fyrisån. Från 8 juni 2015 stängs Drottninggatan av helt för fordonstrafik.

Kommunen utför större delen av arbetet med Paradgatan under sommaren och hösten. Den 25 maj startar arbetet vid Carolinabacken och korsningen vid Dag Hammarskjölds väg. Här kommer det under vissa perioder enbart vara möjligt att köra i en riktning, ner mot Nedre Slottsgatan.

Från Nedre Slottsgatan till Västra Ågatan stängs Drottninggatan av helt för fordonstrafik från 8 juni fram till i början på november.

Sträckan kommer hela tiden vara framkomlig för gående. Det kommer att finnas tillträde till bostäder, butiker och restauranger.

Kollektivtrafiken kommer att påverkas, se www.ul.se för mer information.
Det är bland annat trottoarerna som blir bredare och belysningen som färdigställs.

Ett av målen för Paradgatan är att ge utrymme för fotgängare, kultur och folkliv, och vi ber om överseende med att det kommer bli begränsad framkomlighet under den perioden ombyggnaderna sker.

Läs mer om Paradgatan och ombyggnationerna


foto: Jonas Ljundahl


 

3 juni 2015