Nätverk för företagare

Läs mer om företagsnätverken.

I ett nätverk kan du knyta nya kontakter, göra affärer, lära dig nya saker som ger dig råd och stöd i din verksamhet. Det finns olika typer av nätverk, en del kostar och en del är gratis.

Här finns en lista på nätverk i Uppsala.

Är du med i ett nätverk som inte finns listat?
E-posta oss så kan vi lägga till det till listan.


Foto: Göran Ekeberg

24 juni 2015