Nominera Årets Mälardarling!

Årets Mälardarling är till för att uppmärksamma någon person, organisation eller företag som på ett eller annat sätt arbetat för att lyfta fram och stärka Stockholm-Mälarregionen.

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammas genom att Mälardalsrådet utser dem till Mälardarlingar.

Årets utmärkelse följer temat urbanisering, som Mälardalsrådet arbetat särskilt med under 2015.

Urbaniseringen innebär bland annat en stor befolkningsökning och ökad täthet i större städer. För mindre orter kan det istället betyda avfolkning och minskade möjligheter att bo kvar när orten minskar och arbetsmöjligheter försvinner.

Finns det någon eller några du anser bidragit till att lyfta utmaningar och möjligheter kring urbanisering? Som föreslår innovationer, klimatsmarta lösningar, eller bidrar med sitt starka engagemang för att möta frågor kring urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen?

Skicka mail med motivering till kansliet@malardalsradet.se senast den 15 juni 2015.

Priset delas ut till en person eller organisation som på ett eller annat sätt bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen.

Kriterier

Årets Mälardarling 2015 har temat "urbanisering". De som nomineras ska exempelvis ha lyft frågor som bidrar till ökad förståelse kring temat, eller vara ett gott exempel på hur man möter urbaniseringens utmaningar och möjligheter.

Vinnaren koras på Mälardalsrådets storregionala mingel i Almedalen den 1 juli

Läs mer om Mälardalsrådet och Årets Mälardarling.

11 juni 2015