Nominera Årets Företagare

Vem blir Årets Företagare, Årets Komet, Årets Unga företagare och vem gör Årets samhällsinsats i Uppsala i år? Nominera dina favoriter!

Vinnare presenteras under våren på Årets Företagargala 22 maj.

Nominera din kandidat senast den 10 april 2015.

Följande kategorier kan du nominera till:


ÅRETS FÖRETAGARE
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

ÅRETS KOMET
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Behöver ännu inte ha nått god lönsamhet men ska ha potential att göra det. Företaget ska ha potential till väldigt hög tillväxt. Tillväxtmöjligheter är det kriteriet som väger tyngst i denna kategori.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Företagaren ska...

•inneha ett betydande ägande av företaget
•aktivt driva företaget
•genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för andra unga företagare
•ha lönsamhet
•inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
•fylla högst 30 år det år man nomineras
•presenterat ett minst årsbokslut
•inte nyligen vara dömd i domstol
Juryns beslutsunderlag:

•Hur väl bidraget uppfyller kriterierna
•Inskickad presentation/motivering
•Omröstningen på webben
•Presentation inför jury
•Prisutdelning:

Vinnaren av Årets Unga Företagare utses under Årets Företagargala

ÅRETS SAMHÄLLSINSATS
Är företagaren en förebild?
Är företagarens samhällsengagemang lovvärt?

Välkommen med din nominering!

Välj kategori du vill nominera i. Du kan skicka in formuläret flera gånger om du vill nominera fler eller i fler kategorier.

Sista dag för nominering är den 10 april.

Årets Företagare arrangeras av Företagarna i Uppsala och Uppsala kommun har representanter i juryn.

 

20 mars 2015