Ny lagstiftning kring köldmedier

Varje år ska många hundra anläggningar med köldmedier läcksökas. Det kan gälla kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Från årsskiftet gäller ny lagstiftning från EU.

Informationsträff om F-gasförordningen
Den 19 oktober mellan klockan 15 och 17 ordnar miljöförvaltningen en informationsträff för kylentreprenörer. En representant från certifieringsorganet Incert kommer att berätta om den nya F-gasförordningen.

Miljöförvaltningen kommer även att visa och informera om hur kommunens e-tjänst för rapportering av läckagekontroll fungerar. Alla kylfirmor eller andra som arbetar med köldmedier är välkomna att anmäla sig till träffen.

Anmäl dig via länken senast den 12 oktober.

F-gasförordningen
Den nya lagstiftningen heter F-gasförordningen ((EU) nr 517/2014) och trädde i kraft den 1 januari 2015. Den berör alla som har köldmedier installerade.

Hittills har kravet på läcksökning gällt aggregat med 3 kg fyllning av köldmedier eller mer. Med den nya lagstiftningen gäller kravet på läcksökning istället för aggregat med en fyllning av 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Hur mycket detta motsvarar i kg beror på vilket köldmedium aggregatet är fyllt med.

Vad är då koldioxidekvivalenter? Jo, det berättar hur stor klimatpåverkan gasen har i jämförelse med koldioxid. Man pratar om vilket GWP-värde gaserna har. Koldioxid har ett GWP-värde på 1. Exempelvis köldmediet R404A har ett GWP-värde på 3922, vilket betyder att det har 3922 gånger mer klimatpåverkan än koldioxid.

Läcksökning av aggregat
Förändringen innebär att även aggregat med mindre än 3 kg fyllning kan komma i fråga för årlig läcksökning, men ett undantag gör så att aggregat med mindre än 3 kg fyllning inte behöver läcksökas innan 2017 även om de innehåller mer än 5 ton koldioxidekvivalenter.

För aggregat med 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer gäller krav på två läcksökningar per år och för aggregat med 500 ton koldioxidekvivalenter finns krav på tre läcksökningar per år.

För ägaren av anläggning som innehåller köldmedier gäller det alltså vara uppmärksam på fyllningen i anläggningen så att man inte missar att läcksöka något aggregat. Det kommer också på några års sikt inte vara tillåtet att fylla på aggregat med köldmedier som har ett GWP-värde på mer än 2500 (exempelvis R404A) . Prata med din kylfirma så hjälper de dig att se över din anläggning.

Svensk anpassning av F-gasförordningen
Under slutet av september i år förväntas det också komma besked om hur den svenska lagstiftningen ska anpassas till den nya F-gasförordningen. Detta gäller bland annat om vilka anläggningar som i framtiden årligen måste rapportera sin läcksökning till miljöförvaltningen. Idag finns det krav på rapportering om anläggningen har en sammanlagd fyllnadsmängd på 10 kg köldmedier eller mer, men detta kommer troligen att ändras.

2 oktober 2015