Ny teknik effektiviserar omsorgsarbete

Under 2016 har Uppsala kommun, VisueCare och Förenade Care utfört ett projekt tillsammans. Projektet heter VisueCare – digital genomförandeplan och går ut på att en mobilapplikation har testats i Förenade Cares omsorgsverksamhet. Nu är projektet slut, och det är dags att summera hur det gick.

Testet har skett på två avdelningar på ett äldreboende. Personalen har lagt in relevant information om en boende i appen för att omsorgspersonalen snabbt ska kunna se den boendes behov, direkt i telefonen, och vad som behöver göras. Även allt jobb som genomförs kan föras in i appen. Målet är att säkerställa att omsorgspersonal alltid har den information de behöver med sig och alltid tillgänglig, istället för i ett dokumentationsrum med papper.

Röst från leverantören
Karl Johan Synnerdahl på VisueCare berättar om deras arbete.
– Slutvärderingen är inte gjord än, men vi är väldigt nöjda med projektet i sin helhet. Vi har fått många av våra idéer och tankar om systemet bekräftade, och även input för vidareutveckling. Och för vår del var det vitsen med det här testet. Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan kommunen och utförare för att genomföra det här testet, berättar han.

Röst från Förenade Care
– Projektet har på det hela taget gått mycket bra. Det har tagit något mer tid i anspråk än vad vi från början räknat med, men vi är mycket nöjda med resultatet och vår insats, säger Erika Norlander Ekberg, verksamhetschef på Förenade Care Uppsala.

Vad säger era medarbetare som har testat appen i sitt arbete?
– Vår personal har genomfört projektet och kommit med många förbättringsförslag och bidragit till utveckling av appen. Vi och våra medarbetare ser att det finns vinster i form av kvalitetssäkring med det här arbetssättet, säger Erika.

Vad blir nästa steg för er?
– Just nu ska vi testa appen ett tag till för att prova den uppdaterade versionen, som medarbetarna har varit med och tagit fram. Förenade Care Liljeforstorg 4 har ett sedan tidigare väl utvecklat kvalitetsledningssystem och det har löpt parallellt med projektet, säger Erika.

Kommunens röst
Från kommunens håll är det Henrik Cyrén, näringslivsstrateg, som har arbetat med projektet.
– Vår roll har framför allt varit att mäkla ihop en utförare av äldreomsorg som vi har i Uppsala med det här företaget som är i ett utvecklingsläge, säger Henrik och berättar att han är väldigt nöjd med projektet.

– Det har varit jättebra på flera olika sätt. Vi har stött på problem som vi har fått reda ut tillsammans. Leverantören har fått en bra testperiod med närkontakt med den tänkta marknaden för sin produkt och utföraren har gått från att varit positiva till att bli engagerade och intresserade och berätta internt nationellt bland sina kollegor om projektet. Nästa steg blir en ordentlig utvärderingsrapport för att se vad vi kan lära oss av projektet, var nyttorna har uppstått och vad vi som organisation kan ta med och lära oss i framtiden.

30 maj 2016