1297 nya företag i Uppsala

Varje år presenterar Nyföretagarbarometern statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. För att kunna jämföra olika kommuner mot varandra räknar man ut antalet nystartade företag per 1000 invånare.

De senaste siffrorna gäller för 2015. Där hamnar Uppsala på plats 47 av Sveriges 290 kommuner. Det innebär att 1297 nya företag registrerades i Uppsala under förra året. Det ger en siffra på 6,2 företag 1000 per invånare.

Detta är en liten försämring mot året innan. Nyföretagandet har ökat inom ICT (Information and Communications Technology), vård och omsorg, utbildning och kultur, nöje och fritid. Flest företag har startats inom områdena juridik, ekonomi, vetenskap, teknik samt handel. Dessa branscher är även de som har flest företag totalt i kommunen.

Högst upp kommer Stockholm med 13 971 nystartade företag under förra året. Det är 15,1 företag per 1000 invånare. Som tvåa kommer Åre med 134 företag och 12,7 per 1000 invånare och trea är Danderyd med 357 företag och 11 företag per 1000 invånare.

Nyföretagarbarometern är en ranking som tas fram av NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket.

22 mars 2016