Nya mötesplatser med Uppsalas företag

För att ha en god dialog med företagen i Uppsala har kommunen startat tre nya typer av mötesplatser. Syftet är att träffas och diskutera företagar- och utvecklingsfrågor.

Näringslivsråd
I mars hölls det första mötet med det nya Näringslivsrådet. Kommunen har bjudit in ett 40- tal företag från olika branscher, storlekar och åldrar för att diskutera viktiga frågor för företagen. Näringslivsrådet ses fyra gånger per år och ska fungera som bollplank och diskussionsforum för aktuella frågor.

Innovationsforum
I Uppsala finns det många olika aktörer som arbetar med innovationsfrämjande aktiviteter. Målet med träffarna är att skapa en tydlig bild över vilka aktörer som finns, vem som gör vad, samverkan med mera. Första mötet ägde rum i början av april och gruppen kommer att ses två gånger om året.

Näringslivsforum
Näringslivsforum är en mötesplats för företag inom alla branscher och storlekar. Under en eftermiddag finns representanter från kommunen på plats för att informera om- och diskutera företagande, upphandling, bygglov, serveringstillstånd eller andra frågor som rör företagande och näringslivsutveckling. De andra företagsfrämjande aktörerna finns också på plats för att berätta om hur de kan hjälpa företag i olika utvecklingsfrågor.

Det första Näringslivsforum hölls den 9 april på UKK, och kommande datum är 29 september och 20 november 2015.
Brandförsvaret informerade på Näringslivsforum

 

 

 

 

 

 

Brandförsvaret informerade på Näringslivsforum

10 april 2015