Nyföretagandet fortsätter öka

Antalet nystartade företag i Uppsala kommun har de senaste åren ökat. 2014 startades 1 564 nya företag. Det är cirka sju företag per 1 000 invånare vilket gör Uppsala till en av de kommuner i Sverige där flest företag startas per år.

Näringsliv med stor bredd
Uppsalas näringsliv har en stor bredd med företag verksamma i många olika branscher och totalt är nästan 19 000 företag registrerade här. Det finns flest verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik följt av handel som näst största bransch och jord- och skogsbruk som trea.

Nyföretagandet följer i stort samma fördelning som de befintliga företagen, dock växer den största branschen mer liksom informations- och kommunikationsverksamhet.

15 maj 2015