Nyföretagandet i Uppsala ökar

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare steg under 2014 jämfört med 2013. Ökningen var 7,1 procent enligt Nyföretagarbarometern som publicerades den 16 mars 2015.

Ökningen placerar Uppsala kommun på plats 30 jämfört med plats 46 i 2013 års mätning.


-Uppsala har en stark entreprenörsanda och vi utvecklar Uppsala så att det ska vara lätt att starta och driva företag här, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).


Nyföretagandet var 6,5 företag per 1000 invånare, en ökning från 6,1 företag per invånare. Totalt startades 1 343 nya företag i Uppsala 2014.


Det är NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket som står bakom Nyföretagarbarometern. Läs hela rapporten.

16 mars 2015