Uppsala kommun och Vattenfall tecknar nytt samarbetsavtal

Det nya avtalet innehåller punkter som kan få särskilt stor betydelse i omställningen till ett klimatneutralt Uppsala. Ett klimat- och energisamarbete som ska främja utvecklingen mot ett tryggt och långsiktigt hållbart energisystem.

Uppsala kommun och Vattenfall vill utveckla samarbetet kring två huvudområden: fjärrvärme/kyla och energi- och klimatfrågor. Och för att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybar energi, planerar Vattenfall att investera i anläggningar och nät i Uppsala.

– Avtalet innebär en ambitionshöjning vad gäller klimatpåverkan i linje med Uppsalas nya klimatmål. Fjärrvärme är en långsiktig, stabil, hållbar och kostnadseffektiv energikälla och därför är det viktigt för Uppsala kommun att bredda och fördjupa vårt samarbete med Vattenfall, säger kommunalråd Marlene Burwick (S).

Uppsala kommuns och Vattenfalls samarbete inleddes när kommunens sålde Uppsala energi för 16 år sedan. Samarbetet växlar nu upp för att skapa systemlösningar som ska möta invånarnas och företagens behov.

– Fjärrvärmen och fjärrkylan i Uppsala är helt nödvändiga beståndsdelar i den omställning vi står inför och vi ska med det nya avtalet som grund skapa ett hållbart system där forskning, utveckling, testbäddar och genomförande är ledord, säger Hannes Vidmark, miljöchef i Uppsala kommun.

 

23 september 2016