Starta julen i helgen

Kom till Uppsala city i helgen 27-29 november och var med om festligheterna.

Julbelysningen invigs på fredag, Paradgatan invigs på lördag och sedan kan du starta julen med en traditionell julmarknad på söndag. Utöver programmet kommer överraskningar på olika platser i staden. Håll utkik vid Stadsbiblioteket, Celsiustorget, Stora torget och Vretgränd.
Läs hela programmet.

Paradgatan invigs
– Anledningen till varför kommunen har byggt Paradgatan är för att binda ihop Vaksalagatan i öst med Drottninggatan i väst och därmed skapa ett större och mer sammanhållet centrum med plats för kultur och folkliv, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Den första etappen sträcker sig från Carolinabacken till Fyrisån. Kommunen har bland annat satt upp belysning på stolpar och husfasader från Övre Slottsgatan till Västra Ågatan. Belysningen har kompletterats med blommor, facklor och vepor.

Trottoarerna är breddade och entréer till fastigheterna längs Paradgatan är anpassade för att skapa en tillgänglig och mer sammanhållen gata.

På sträckan Nedre Slottsgatan till Västra Ågatan placeras belysningen på husväggar för att ge bättre ljus åt gångtrafikanter.

– Stadsutvecklingen och paradgatan görs i samverkan med Uppsala City (Uppsala Citysamverkan AB) och det finns en gemensam vision om att skapa ett attraktivare city där vi har Paradgatan som ett viktigt utvecklingsprojekt i vårt samverkansavtal för att stärka staden även i öst-västlig riktning. Nu är det äntligen klart och det blir fint när vi nu lägger den sista stenen på plats. Tack till alla som har stått ut under byggtiden! Säger Lisa Thörn, Cityledare för Uppsala Citysamverkan AB.

Ny julbelysning
När den första etappen öppnas finns ocskå den nya julbelysningen på plats, och den kommer vara något alldeles extra.

Fler etapper återstår
Paradgatan beräknas vara klar år 2020. Då kommer den att sträcka sig från Carolina Rediviva till Vaksala torg.

Läs mer om Uppsalas Paradgata.

26 november 2015