Planera din bygglovsansökan i tid

Här får du tips på vad du ska göra för att skicka in en fullständig ansökan och korta ner handläggningstiden. På så sätt går ansökningen snabbare för dig och ditt företag.

Starta din planering med ett besök hos vår bygglovsrådgivning på Stationsgatan 12. Ta med dina idéer och ritningar och diskutera med handläggarna på plats.

– De två vanligaste orsakerna till förseningar är att man skickar in en bygglovsansökan som inte är fullständig och att man missar att skicka med en kontrollplan. Hos bygglovsrådgivningen kan du få hjälp med vilka handlingar som ska lämnas in och hur de ska se ut, säger Uppsala kommuns bygglovschef Christian Blomberg.

– Det är viktigt att förtydliga att vi på kommunen har 10 veckor på oss att fatta beslut i ditt ärende, men de veckorna startar inte automatiskt när du har skickat in din ansökan. De veckorna startar när vi har fått in en komplett ansökan. Och det kan vi hjälpa dig med!

Få en tidig kontakt med bygglovsenheten
Ett sätt att spara både din egen och handläggarnas tid är att kontrollera att din ansökan är komplett innan du skickar in den. Det gör du enkelt med kommunens checklistor och exempelkontrollplaner som finns på Uppsala kommuns webbplats. Listorna är desamma som handläggarna själva använder. Där hittar du bland annat checklistor på nybyggnation, fasadändringar och tillbyggnader. Du hittar också information om vilka handlingar och ritningar du behöver skicka med och information om olika ritningar och handlingar.

Boka gärna ett möte med oss i god tid innan ansökan om bygglov ska lämnas in. På så sätt kan vi bidra till en smidig handläggning och du undviker fallgropar i processen.  Du kan antingen kontakta oss genom vår bygglovsinformation eller genom att maila bygglovschefen. Du hittar checklistor, exempelkontrollplaner och all information du behöver på www.uppsala.se/bygglov

Besök Bygglovsinformation
Plats: Stationsgatan 12, plan 4
Öppettider: varje dag 9.00–12.00, torsdag kväll öppet hus 15.00–19.00
E-post: bygglovsinfo@uppsala.se

Faktaruta:

  • Sedan 2014 har Uppsala kommuns bygglovsenhet genomfört en organisationsförändring för att effektivisera sitt arbete.
  • Genomsnittlig handläggningstid per ärende har minskat från 5,1 veckor 2015 till 3,2 veckor 2016. De allra flesta får ett beslut inom 6 veckor.
  • Uppsala kommun har mellan 2014 till 2016 ökat sin bemanning på bygglovsenheten från 30 till 65 anställda.
  • Uppsala kommun har minskat handläggningstiden från att 66 procent fick ett beslut inom handläggningstiden år 2013 till att 94 procent får det 2016.
30 januari 2017