Recipharm investerar stort i Uppsala

Företaget Recipharm investerar 5 miljoner kronor i ett nytt labb i Uppsala. Det innebär bland annat att fler arbetstillfällen skapas och att unik kompetens stannar i Uppsala.

Laboratoriet öppnades tidigare i november och blev då det största GLP-laboratoriet i sitt slag i Norden. GLP står för Good Laboratory Practice och är ett kvalitetssystem som finns med när man planerar, utför, arkiverar och rapporterar icke-kliniska säkerhetsstudier på människor och miljö. Recipharm är ett kontraktstillverkande företag och GLP-labbet är en breddning av deras serviceutbud.
– På vårt GLP-labb arbetar vi mest med blodprov. Det kan exempelvis handla om att någon har forskat fram ett nytt läkemedel som är blodförtunnande, då vill man veta hur det beter sig på patienterna. Då gör olika läkemedelsföretag kliniska studier på det och skickar sedan blodproven till kemister i vårt GLP-labb, säger Fredrik Lehmann, General Manager på Recipharm OT Chemistry.

Anställer 40 fler personer
Det nya laboratoriet på 500 kvadratmeter har en kapacitet på 10 000 prover per vecka.
– För att kunna öka kapaciteten behöver vi förstås även öka antalet medarbetare. I dag är vi snart 40 anställda personer, men vi satsar på att bli ungefär dubbelt så många så snabbt som möjligt. Gärna inom 3 till 5 år, säger han.

Viktig satsning för Uppsala
Fredrik Lehmann berättar att han startade bolaget Ontarget Chemistry 2008 tillsammans med kollegorna Ulf Bremberg och Ingvar Brandt, professor vid Uppsala universitet. Företaget blev sedan uppköpt av Recipharm 2015.
– I mitt bolag såg jag tidigt att kompetensen som finns på labben är en framtidsgrej och att vi behöver ha kvar den i Uppsala. Nu har vi möjlighet till det tack vare den här satsningen av Recipharm. Med ett sådant här stort GLP-labb i Uppsala hoppas vi att ännu fler företag kommer vilja göra sina kliniska studier i Uppsala, eftersom det finns vissa fördelar med att vara nära ett GLP-labb när man genomför vissa studier, säger Fredrik Lehmann.

Vad innebär det nya labbet för Uppsala?
– Det innebär att vi har kvar den här unika kompetensen i staden. Det skapar fler arbetstillfällen och vi behåller en hög kompetensnivå i Uppsala, avslutar Fredrik Lehmann.

Om företaget
Recipharm AB har cirka 3 500 anställda och en omsättning på runt 5 miljarder kronor. De har också produktionsanläggningar och utvecklingsverksamhet i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Indien, Israel, Spanien, Italien och Portugal, USA. Uppsaladelen av Recipharm hette fram till förra året Ontarget Chemistry, ett bolag som grundades 2008 av Ulf Bremberg, Fredrik Lehmann och Ingvar Brandt, professor vid Uppsala universitet.

28 november 2016