Viktiga dialoger på Relationsdagen

Uppsala kommun finns med som partner och utställare på årets Relationsdag den 2 mars. Temat är Uppsala växer.

Kommunen har en monteryta med både tjänstemän och politiker på plats. Dialogen med företagen och näringslivsaktörerna i Uppsala kommun är viktig i arbetet med att fortsätta utveckla Uppsala till en bra kommun att driva företag i.

– Vi vill att besökarna i kommunens monter ska känna att Uppsala är rätt plats att vara och växa på, och att kommunen är en bra och trygg samverkanspartner. Vi vill också att de ska få information om hur deras företag kan dra nytta av att Uppsala växer inom så många områden, få inspiration till hur deras företag kan bidra och förhoppningsvis idéer på hur kommunen och företag kan samarbeta. Både som medborgare och som företagare, säger Helena Thorén-Lindqvist, som projektleder kommunens medverkan.

Uppsala kommuns monter inkluderar allt från hur Uppsala växer på ett ekologiskt hållbart sätt till kulturens roll i stadsutvecklingen och hur vi bevarar och hittar ny kompetens i Uppsala. Det handlar också om vad som händer mellan människor när Uppsala växer.

– Uppsala kommun har en stor roll i Uppsalas växande, och det är många som vill veta hur vi planerar och arbetar. Företagen är också beroende av smidiga processer, till exempel när det gäller bygglov, upphandling, kontroller av livsmedel och brandskydd. Därför är det bra att vi är på plats för att informera, fånga upp synpunkter och vårda och utveckla våra kontaktytor, avslutar Helena Thorén-Lindqvist.

Läs mer på www.relationsdagen.se.

19 februari 2016