Så hittar du rätt personal

23 maj höll Uppsala kommun ett Näringslivsforum på Uppsala Konsert & Kongress. En av deltagarna var Monica Werneman, vd Poolia Uppsala AB.

Uppsala kommun driver ett projekt kallat Tillväxt 2016. Inom ramen för projektet har kommunen besökt tillväxtföretag i Uppsala. Vid besöken har man identifierat framgångsfaktorer och utmaningar för tillväxt. Det visar sig att ett av de största hindren för tillväxt är att hitta kompetent personal.

– Jag upplever ofta att man är lite för fyrkantig i sitt sätt att se vad man behöver för kompetens. Ofta tittar man på vad personen har gjort tidigare, men det behöver inte säga något om hur personen kommer att agera i ditt företag. Istället behöver man titta mer på utvecklingspotential, eftersom vi lever i en tid där allt går väldigt snabbt och innebär stora utmaningar. Då behövs personal som kan anpassa sig och hitta nya möjligheter i den nya verkligheten som företaget ställs inför, säger Monica Werneman.

Hur lockar man rätt sökande?
– Företag måste börja med att ställa sig frågorna: Vad är det vi erbjuder? Vad tycker de sökande är viktigt? Vanliga saker är ledarskap, kollegor, arbetsmiljö, flexibel arbetstid och intressanta uppgifter. När man har svaren måste man gå ut och marknadsföra sitt företag med sina fördelar för att få personer intresserade, säger Monica.

– Det är också viktigt att göra en bra målgruppsanalys: Vilka är det jag försöker nå? När man vet det kan man också välja rätt kanaler för rekryteringsannonsen. När du väl utformar annonsen är det viktigt att du inte gör det krångligt att söka jobbet. Då tröttnar många och du missar viktiga kandidater. Det måste alltså vara enkelt att söka jobbet, du måste ha annonser som är sökordsoptimerade så att de kommer högt upp på Google och du behöver ett bra statistiskt underlag så att du når ut till rätt personer.

Monica förklarar att tidigare var det bara de sökande som behövde anstränga sig och sälja in sig under intervjun, men idag är det lika mycket företaget som behöver göra det.
– Under intervjun är det viktigt att du ger en sann bild av företaget och visar intresse för kandidaten. För att göra det är det bra att ha en struktur med intervjufrågor. Då ställer du samma frågor till alla kandidater, och kan jämföra dem. Du måste också förbereda dig på de sökandes frågor som: Hur ser min utvecklingsmöjlighet ut i det här företaget? Vilket kan bli mitt nästa steg? Om man kan ge ett bra svar ökar chanserna att den sökande ser goda framtidsutsikter. Många tänker långsiktigt i sin karriär, säger Monica.

Monicas tips för att hitta rätt kompetens

  • Titta mer på personens potential än på vad personen har gjort tidigare.
  • Annonsera där din målgrupp är.
  • Annonsera digitalt.
  • Sökordsoptimera den digitala annonsen.
  • Headhunta de kandidater som du vet passar tjänsten.
  • Var ärlig!
  • Förbered dig inför intervjun för att kunna svara på frågan: Hur ser min karriärplan ut här?
  • Ha en strukturerad intervju, så att du kan jämföra alla kandidater likvärdigt.
30 maj 2016