Så mycket tid spenderar vi på internet

92 procent har tillgång till internet och 57 procent av tvååringarna använder internet. Det framgår av rapporten "Svenskarna och internet"

"Svenskarna och internet" är en individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av .SE Stiftelsen för internetinfrastruktur, som är en oberoende allmännyttig organisation.

Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Läs rapporten om Svenskarnas internetvanor.

12 december 2014