Så vill kommunen vända företagsklimatet

Svenskt näringsliv släppte igår resultatet från sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Uppsala kommun hamnade på plats 213 totalt och av de stora kommunerna som vi är jämförbara med landade Uppsala på plats 27 av 31. Självklart är företagarnas åsikter viktiga för oss och vi vill ha en nära och direkt dialog med Uppsalas näringsliv. På så sätt kan vi tillsammans arbeta för en positiv näringslivsutveckling i Uppsala kommun.

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar här Uppsala kommuns resultat.

Vad säger du om rankningen?

Självklart är vi inte nöjda med resultatet i rankingen. Därför jobbar vi långsiktigt med att förbättra villkoren för företagen i Uppsala och vi är ödmjuka inför att resultatet från den här typen av undersökningar inte går att ändra över en natt.
Det kan låta motsägelsefullt, men jag tror att ett av skälen till resultatet är att Uppsala har en kraftig tillväxt just nu. Det leder till att många redan etablerade företag upplever störningar i sin vardag. Det handlar om byggarbetsplatser, avstängningar av gator som skapar svårighet att komma fram med varuleveranser i centrum, svårighet att hitta lediga lokaler och personal med mera. Det här är problem som vi känner väl till och som vi arbetar aktivt med att åtgärda.

Vad gör kommunen för att förbättra näringslivsklimatet i Uppsala?

Vi arbetar utifrån ett nytt näringslivsprogram som beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och som sätter ramarna för vårt arbete med näringslivsutveckling. Vi har lanserat Näringslivsprotokollet som har till syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Hela idén går ut på att vi tillsammans ska skapa mer möjligheter för näringslivet i Uppsala.

Rent konkret har vi förkortat handläggningstiden för bygglovansökningar, tillsatt fler handläggare och arbetar långsiktigt för att erbjuda bättre service inom området bygglov. Vi anordnar leverantörsmöten för att skapa god dialog med våra företagare inför kommunala upphandlingar. Vi har tillsatt en etableringsgrupp för att kunna arbeta långsiktigt med att lösa bristen på mark och lokaler i Uppsala kommun. Och vi arbetar också med utbildningssatsningar för att råda bot på kompetensbristen inom vissa yrken. Ett exempel på det är att Uppsala står som värd för Yrkes-SM i maj 2018.

Vad tror du om framtiden för Uppsalas företag?

Jag tror att det finns få platser i Sverige där det finns så goda förutsättningar att driva framgångrika företag och det viktigaste är trots allt att Uppsalas näringsliv mår bra, kan växa och vara lönsamma.  Några indikationer på detta är att nyföretagandet i Uppsala just nu är högt (plats 34/290 enligt Nyföretagarbarometern), att Uppsalas företag, sett till antalet anställda, växer ovanligt mycket (enligt rapporten Tillväxtallsvenskan) och att det är ovanligt få företag som vill flytta härifrån enligt en enkät från Svenskt näringsliv 2017 (i riket har 19% övervägt att flytta från sin kommun, i Uppsala är siffran 13%).

27 september 2017