Samlat företagsstöd för dig i Uppsala

Skaffa dig en bild över det stöd regionen kan ge till företag.

Nu kan du som bor i Uppsala få en samlad bild över regionens företagsstöd och information om aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Besök verksamt.se/uppsala.

17 februari 2017