Tillsammans mot 70 000 nya jobb

Välkommen att ta del av Uppsala kommuns mål för näringslivsarbetet de kommande åren. Vi presenterar Uppsala kommuns förslag till nytt näringslivsprogram med handlingsplan för 2016-2018.

Vår målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt – att nya företag startas, att företag flyttar hit och att befintliga företag växer. 2 000 nya jobb per år – 70 000 nya jobb till 2050.

Mötet leds av Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, och Yvonne Näsström, näringslivsdirektör.

Var med och engagera dig i Uppsalas utveckling. Kom och dela med dig av dina idéer och synpunkter om hur vi tillsammans skapar ett bättre företagsklimat!

När: 21 november 13.00–16.00 (insläpp från 12.30)
Var: Norrlands nation, Stora salen, Västra Ågatan 14.

Anmäl dig och boka datumet i din kalender

26 oktober 2016