Fortsatt näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vid mötet 19 maj att Uppsala förlänger avtalet med Stockholm Business Alliance (SBA) om fortsatt näringslivssamarbete.

Samarbetet består av tre huvudområden,  investeringsfrämjande, näringslivsservice och internationell marknadsföring och avser perioden 2016-2020.

Sedan 2006 har Uppsala kommun ingått i ett partnerskap med Stockholm Business Alliance med syfte att tillsammans arbeta för ökad tillväxt i regionen. Samarbete är förankrat med Uppsala kommuns samarbetspartners, STUNS, Uppsala Bio och Uppsala Innovation Centre (UIC).

- Uppsalas synlighet utomlands för att locka investerare, har ökat genom marknadsföring av det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. Vi är en mycket liten region befolkningsmässigt med 3,7 miljoner invånare men gör ändå avtryck med höga placeringar i utländska rankingar vad gäller innovation, nystartade företag och livskvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Inom området näringslivscervise deltar kommunen i en mätning av Nöjd Kund Index (NKI). Det är kommunens myndighetsutövning gentemot företagen, som mäts. Resultatet av nästa NKI-mätning kommer i september.

 

 

 

20 maj 2015