Seminarier om två extra spår under Almedalsveckan

5 juli håller Uppsala kommun tillsammans med Handelskammaren, Uppsala universitet och Företagarna två seminarier. Där argumenterar de för varför det behövs ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm. Vi lät kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Marlene Burwick berätta om argumenten.

– Vi vill lyfta att Uppsala kan bidra till hela Sveriges utveckling. Vi behöver 700 000 bostäder i Sverige inom de närmsta decennierna. Och vi vill visa att vår region kan bidra med uppemot 100 000 bostäder av dessa, om vi bara får infrastruktur och andra satsningar som behövs från statens sida, berättar Marlene Burwick.

Första seminariet fokuserar på bostäder
Enligt en rapport som Handelskammaren har tagit fram skulle två ytterligare spår kunna leda till upp emot 100 000 nya bostäder mellan Stockholm och Uppsala.

– Det handlar om att man då gör det möjligt att bygga fler stationslägen längs sträckan mellan Uppsala och Stockholm. För att tågen ska kunna stanna vid flera stationer måste det finnas fler spår så att andra tåg kan åka förbi, säger Marlene.
– Det är också en kapacitetsfråga. Det är fullt på spåren redan idag och vi räknar med att växa med 100 000 invånare under de närmaste decennierna. För att klara av det behöver vi ha den kapaciteten som två ytterligare spår ger, annars kommer inte människor kunna pendla mellan städerna för arbete och studier. Eller så pendlar man, men väljer bilen istället för tåget. Det är en tendens som vi ser just nu. Där är det viktigt att möjliggöra klimat- och miljösmart pendlande.

Hon berättar att fler spår inte bara skulle gynna huvudstadsområdet. Det skulle också gynna resten av Sverige.
– Norrifrån blir det en flaskhals från Uppsala. När kapaciteten är full är det svårt att forsla både människor och gods till Arlanda, till Stockholm och vidare söderut. Och det behöver vi ju göra för att hålla Sverige i rullning.

Det andra seminariet om Life science
Det andra seminariet kommer handla om hur viktigt två extra spår skulle vara för Life Science-klustret i Stockholm och Uppsala.
– Med den här investeringen skulle klustret kunna utvecklas och bli en ännu starkare aktör på en global marknad. Men då behövs det fler bostäder och snabbare kommunikation.

Vad skulle två extra spår innebära för näringslivet i Uppsala?
– Goda förbindelser med både Arlanda och Stockholm som i sin tur skulle stärka vår internationella konkurrenskraft. Sedan är det såklart en arbetsmarknadsfråga där det skulle bli enklare för Uppsalaföretagen att rekrytera arbetskraft. Det främsta tillväxthindret i huvudstadsregionen är idag bostadsbristen, vilket de här två spåren skulle lösa till stor del.

Vad är er förhoppning under Almedalsveckan?
– Att de nationella politikerna ska förstå hur viktigt det är med den här investeringen. Målsättningen är att det här förslaget ska komma med i nästa infrastrukturproposition från regeringen och få en tydlig prioritet i nästa nationella plan, säger Marlene Burwick.

30 juni 2016