Servicepunkter förbättrar service på landsbygden

I Knutby, Oxsätra, Tuna och Vattholma har Uppsala kommun nu invigt de fyra första så kallade servicepunkterna. Syftet med servicepunkterna är att förbättra servicen i kommunens mindre tätorter - både för boende och näringsidkare.

— Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun med cirka 50 000 invånare och är därför viktig att stötta och främja näringslivsutveckling. Det finns en stor potential på landsbygden för att utveckla kommunens näringsliv.  Tillsammans med drivna, lokala aktörer skapar vi mötesplatser som ska underlätta för de som bor och verkar på vår landsbygd.  Genom servicepunkterna hoppas vi också kunna förbättra företagsservicen genom att effektivisera kommunikationen mellan myndigheter och företagare bygden. Vi ser att det kommer bli mer attraktivt att vilja etablera nya verksamheter och verka på landsbygden när den här tillgängligheten till service ökar, säger Yasmine Fröbom, projektledare i Uppsala kommun. 

En del av landsbygdsprogrammet

Att etablera servicepunkter är en del av kommunens landsbygdsprogram och är ett satsning som just har fokus på förbättrad företagarservice på landsbygden. Under hösten invigs ytterligare fem servicepunkter: Bälinge, Järlåsa, Länna, Skyttorp, Vänge .

Läs mer om projektet Servicepunkter

17 september 2019