Sök bygglov med e-tjänst

Nu kan du söka bygglov via en ny e-tjänst.

På mittbygge.se kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Du kan också fortsätta med en påbörjad ansökan, skicka in kompletterande handlingar och följa dina ärenden.

För att logga in på mittbygge.se behöver du en e-legitimation. En e-legitimation får du från din bank eller Telia.

Läs mer på Uppsala.se om bygglov och  länken till mitt bygge.se

3 mars 2015