Ny utökad solkarta visas på solelsmässa

Solen är i fokus när det är dags för solelsmässa 25 november i Uppsala. Kommunen är huvudsponsor och passar på att inviga sin nya utökade solkarta över staden.

I Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram är målet för solel tydligt. År 2020 ska 30 MW effekt solenergi ha installerats i Uppsala. År 2030 ska solenergin vara uppe i cirka 100 MW. På solelsmässan har kommunen en egen monter där representanter från kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen är på plats.

- Vi berättar bland annat om Uppsala klimatprotokoll och dess solfokusgrupp, som är ett viktigt öppet nätverk för kunskapsdelning inom solenergi.Vi söker aktivt samarbete med en mångfald av aktörer för att förverkliga solmålet. Vi ses väl på solelsmässan! säger Kristina Starborg, utvecklingsledare energi, Uppsala kommun.

På mässan berättar även de kommunala bolagen om hur de jobbar med solenergilösningar på sina fastigheter.

Uppsala kommun är huvudsponsor för svenska solelsmässan, den går av stapeln den 25 november och platsen är Uppsala konsert och kongress.

- Vi vill underlätta för våra invånare, företag och organisationer att leva och verka miljömedvetet. Det är tillsammans som vi skapar en hållbar framtid, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun.

Solelsmässan är en branschmässa där framförallt leverantörer av solelsanläggningar visar sina produkter. Dessutom ges en rad seminarier i ämnet under dagen.

Besökare under dagen är bland annat fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och folk i branschen som vill hänga med i utvecklingen. Här kan besökarna ta del av de senaste trenderna inom solel och lyssna till vad Sveriges regering och politiska opposition har för vision för Sveriges energisystem.

 

12 november 2015