Ökad satsning på sommarjobb

Sommaren 2015 satsar Uppsala kommun igen på att ge ungdomar möjlighet till att få ett sommarjobb.

Med initiativet Unga jobbar i Uppsala samlas de insatser som görs för att ungdomar ska kunna utveckla initiativkraft och företagsamhet.

För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och den kontakten är viktig för ungdomarnas framtida etablering på arbetsmarknaden.

Kommunen kan subventionera en anställning för en gymnasieungdom under tre veckor med upp till 50 procent av lönekostnaden för de arbetsgivare som erbjuder ungdormar sommarjobb. Ambitionen är att 400 ungdomar ska få möjlighet till ett sommarjobb.

Utöver de subventionerade sommarjobben för gymnasiet, erbjuder kommunen sedan tidigare feriearbete för alla som slutar årskurs nio i grundskolan, feriepraktik för elever på gymnasiet med funktionshinder samt Roligaste sommarjobbet där gymnasieungdomar får prova att starta och driva företag.
Läs mer om sommarjobbssatsningen på Uppsala kommuns webbplats.

16 april 2015