Strandbodgatan byggs om

Ombyggnaden av Strandbodgatan på sträckan mellan Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan har startat. När arbetet är klart kommer gatusträckan att ha mer plats för gång- och cykeltrafik, högre trafiksäkerhet och en grön inramning.

Under tiden som Strandbodgatan byggs om kan det ibland bli svårt för dig som är bilist,
cyklist och fotgängare att passera. Men målet är att trafiken ska kunna flyta på med så
få avstängningar som möjligt.

Ombyggnationen beräknas vara klar före årsskiftet 2016/2017.

Läs mer om ombyggnaden av Strandbodgatan

9 augusti 2016