Street food

Street Food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila restaurangverksamheter och är ett allt vanligare inslag i storstäder.

Uppsala kommun får många förfrågningar från företagare som vill etablera mobila restaurangverksamheter och arbetar för att ta fram ett förslag avseende fler mobila restaurangverksamheter i de centrala delarna av Uppsala.

Fram till dess att ett beslut är taget finns möjlighet för dig som verksamhetsutövare att kontakta privata fastighetsägare då Uppsala kommun inte äger all mark. Det finns många exempel på privata kommersiella platser som kan vara lämpliga för street food. Tillstånd från markägaren och polistillstånd krävs samt en registrerad livsmedelsverksamhet.

Observera att ovanstående gäller utanför de centrala delarna av staden, dvs utanför gatorna; Väderkvarnsgatan-Råbyvägen-Luthagsleden-Rackarbergsgatan-Villavägen-Döbelnsgatan-Sjukhusvägen-Stranbodgatans förlängning genom stadsträdgården-Strandbodgatan.


10 december 2015