Konceptet street food testas i Uppsala

Street food (mobil restaurangverksamhet) har blivit allt vanligare i storstäder runt om i världen. Nu har Uppsala kommun beslutat att testa konceptet under perioden september 2017- september 2019.

Konceptet street food innebär att ett fordon tillfälligt får ställas upp på en plats för att sälja mat till de som passerar. För att bedriva street food-verksamhet behöver du dels ha registrerat ditt företag hos Skatteverket och miljöförvaltningen, dels ha tillstånd från Polisen. Under testperioden finns det utsedda kommunägda platser som får användas.

Läs om regler, tillstånd och kostnad på uppsala.se.


Fotograf: Jim Elfström

25 september 2017