Svara på Svenskt Näringslivs enkät

Den 8 januari skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut och de uppmanar dig som fått enkäten att svara på den.

Enkäten skickas ut till 71 000 företag i Sveriges kommuner. I enkäten  bedömer företagare en rad faktorer som påverkar det lokala företagsklimatet. Det är till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning.

Uppsala kommun följer olika rankningar och NKI-index i näringslivsarbetet. 

Läs mer om Svenskt Näringslivs mätning

11 januari 2016