Sveriges bästa landsbygdskommun

Ett av kommunens inriktningsmål är att Uppsala ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

För att nå dit arbetar kommunen med ett landsbygdsprogram som ska sätta ramarna för hur, var och vilka åtaganden kommunen har inom landsbygdsutveckling.

Det kan innebära att skapa en gemensam målbild för vad det innebär att vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner, samt generera goda exempel på samarbetsformer mellan kommunen andra myndigheter och landsbygdsnätverken. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som fått kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram som ska antas under 2016.

Läs mer på kommunens webbplats för löpande information.

Startskottet för arbetet med landsbygdsprogrammet var tidigare under hösten när kommunalrådet Erik Pelling (S) tillsammans med tjänstemän besökte Örnsköldsvik för att lära sig av en lyckad landsbygdsutveckling.

-Vi är Sveriges fjärde storstad, men vi är också en av Sveriges största landsbygdskommuner. Då ska vi också vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsutveckling.

Landsbygd 2.0
Under 2014 träffade kommunen tillsammans med studenter från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) boende och verksamma runt om i den Uppländska landsbygden.

Elva möten med över 200 personer genomfördes med representanter från 90 olika föreningar. Diskussionerna handlade om vad landsbygden betyder för dem och hur drömbilden ser ut.

Vid samtalen kom det fram att samhällservice, skolor och förskolor är viktiga. Kollektivtrafik, bostäder, äldrevård och bredband definierades som utvecklingsområden. Det som efterfrågades var bland annat fiberutbyggnad, cykelvägar, olika typer av mötesplatser och kontorshotell. Turismen kan bli mer omfattande genom ökad utveckling av besöksnäringen.

Erfarenheterna från de mötena ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med landsbygdsutveckling.

Samarbetet med studenter från SLU har fortsatt i år, med en inriktning på entreprenörskap och företagande. Järlåsa och Knutby är exempelbygder där Knutbybygden arrangerade en näringslivsmässa i Knutby den 5 september.

- Näringslivsmässan i Knutby drog ett stort antal deltagare i olika åldrar och bidrog till den nya, positiva anda som många menar sprider sig i bygden, säger Eva Engström, agronomstudent landsbygdsutveckling/växtodling 2012
Sveriges Lantbruks Universitet, SLU.

Företags- och föreningsmässan i Knutby
Under lördagen den 5 september anrodnade Knutbybygden i samverkan en förtags- och föreningsmässa. Samtidigt som den mässan pågick, anordnade kultur- och hembygdsföreningen en skördefest och längs väg 282 fanns det en mängd aktiviteter att besöka, såsom loppisar, hantverksbutiker och ett flertal evenemang.

Michael Rydstedt är ordförande i Knutbybygden i samverkan, som består av ett 40-tal medlemsföretag.

Är ni nöjda med dagen?
- Ja det är vi. Vi hade ett tiotal utställare och runt hundra besökare.
Gav det mersmak, kommer ni arrangera fler mässor?

- Nu har vi samlat på oss bra erfarenheter, så det kommer med största sannorlikhet att bli en mässa nästa år. Vi planerar nu att ha en företagarfrukost senare i höst

Några av deltagarna vid företagsmässan

Välkommen till öppna möten om landsbygdsfrågor

30/9, öppet möte om översiktsplanen med fokus på orter och landsbygder, möte 1 av 3.
Uppsala konsert & kongress, sal C, klockan 18.00-21.00

5-9/10, översiktsplanen, drop in klockan 12.00-18.00, Stationsgatan 12, bottenvåning.

7/10 öppet möte om översiktsplanen med fokus på orter och landsbygder, möte 2 av 3, Uppsala konsert & kongress, sal C, klockan 18.00-21.00

12/10 öppet möte om översiktsplanen med fokus på orter och landsbygder, möte 3 av 3, Uppsala konsert & kongress, sal C, klockan 18.00-21.00

Här kan du läsa mer om översiktsplanen och hur du kan lämna synpunkter.

 

2 oktober 2015