När livet gör en U-sväng- temat för TEDxUU seminarier

Under loppet av allas liv kommer det vändpunkter där livet förändras till det bättre eller till det sämre. Hur påverkar en sådan U-sväng det fortsatta livet?

TEDxUU är ett evenemang med föreläsningar och reflektioner kring livsavgörande händelser.

TEDx är den lokala varianten av TEDtalks – en konferens där världens största tänkare samlas och delar med sig av kunskap och idéer. Målet med TEDxUU är att ta den formen av kunskapsutbyte till Uppsala och fokusera på frågeställningar som rör social hållbarhet, innovation och mänsklighetens utveckling. Det är studenter vid Uppsala universitet som är arrangörer med stöd från universitetet och Uppsala kommun.

- TEDx är ett väldigt bra och populärt forum för att dela kunskap. Att skapa mötesplatser där näringsliv, entreprenörer och forskare tillsammans med Uppsalaborna kan samlas för erfarenhetsutbyte är positivt för oss. Det stärker Uppsalas varumärke som en framtidsinriktad stad och gör oss intressanta för både studenter och kunskapsintensiva företag, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Exempel på föreläsare är frilansjournalisten Joakim Medin, som suttit i isoleringscell i Syrien när han bevakade mänskliga rättigheter. Polly Higgins är en av världen mest framstående experter på lagstiftning om ecocide. Nina Cavalli Björkman är läkare och reflekterar kring hur det är att ge människor ett cancerbesked.

För att få en så blandad publik som möjligt har deltagarna fått ansöka om en plats. Arrangörernas förhoppning med eftermiddagen är att få igång diskussioner kring förändringar och utveckling.

Evenemanget hålls den 21 november klockan 13.00 på Grand i Uppsala. Det är första gången Uppsala kommun stödjer evenemanget och tredje gången det hålls i Uppsala.

Läs mer om TEDxUU

19 november 2015