Trafikantvecka

För att underlätta för dig att cykla och att använda kollektivtrafik deltar kommunen i Europeiska trafikantveckan den 16-22 september.

Under veckan kommer det arrangeras olika aktiviteter. Här fäljer ett axplock.

Cykeldag med reparation och service: 17 september
Buslätt att cykla rätt:  22 september(en aktivitet som lär barnen hur man beter sig i trafiken)
Information om Hastighetsöversynen: 16 och 21 september
Tack för att du cyklar: 16 och 17 september på morgonen
UL möter medborgarna: 17 september
Vi genomför Klimatmatchen1 september - 30 september

Här kan du läsa mer om Trafikantveckan.

11 september 2015