Toppmöte i Uppsala om antibiotikaresistens

Den 2-3 juni 2015 hålls för andra året Uppsala Health Summit som samlar experter, beslutsfattare, industriföreträdare och representanter för myndigheter och hälsoorganisationer från hela världen. Årets tema är antibiotikaresistens.

WHO:s beslutade i maj om en global handlingsplan mot antibiotikaresistens. Hur fortsättningen för den handlingsplanen kommer att se ut diskuteras under Uppsala Health Summit. Handlingsplanen ska identifiera vad som måste göras, vilka hinder måste överbryggas och vem som har ansvaret.

Seminariegrupper kommer att fördjupa diskussionen inom en rad angelägna områden: djurproduktion, miljöfaktorer, nya ekonomiska modeller, ny enkel och snabb diagnostik, nya innovationsmodeller samt hur man på ett ansvarsfullt sätt ska kunna uppnå en balanserad tillgänglighet och användning av antibiotika i världen.

För att kunna ta nästa steg med handlingsplanen krävs samarbete mellan alla länder och aktörer, en öppen dialog om ansvar och tillvägagångssätt. Hur kan vi finansiera nödvändiga åtgärder, och hur kan vi stimulera aktörerna att agera? Mycket återstår men dialogen i Uppsala kommer att ta problematiken ytterligare steg framåt.

- Antibiotikaresistens är väldigt allvarligt och vi vill bidra till att problemet får en lösning. Det gör vi genom att stödja Uppsala Health Summit. Kommunen samverkar även med landstinget med att mäta antibiotikaförbrukning och förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i kommunens hälso- och sjukvård, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Läs mer om Uppsala Health Summit

Läs debattartikel publicerad i UNT 150601


Foto: Destination Uppsala AB

 

3 juni 2015