Uppsala – en växande och levande stad

Uppsala växer och då är det viktigt att ha fokus på de delar som gör staden levande – gaturummet, restaurang- och kafélivet, evenemang med mera. Det vet Roger Lindström, enhetschef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Idag byggs det massor av nya bostäder i Uppsala och samtidigt pågår ett arbete med att utveckla centrum för att få fler människor att röra sig på fler platser. En del i detta är att utvidga centrum norr om S:t Olofsgatan.
– Ett sätt att påverka rörelsemönstret är att upplåta platser för försäljning för bland annat korvvagnar eller jordgubbsförsäljning. Det gynnar alla inom näringslivet, eftersom vi alla vill ha ett större och mer levande centrum, menar Roger Lindström.

Antalet utserveringar växer
Genom att säga ja till fler uteserveringar skapas också en mer levande stad.
– I slutet av 90-talet gav kommunen ut 15 tillstånd till restauranger och caféer att ha uteservering på kommunens mark. Under de senaste tre åren har antalet tillstånd varierat mellan 120–130. Det är en ökning som är mycket positiv!

Roger berättar att han och hans medarbetare upplever att kvalitetskänslan har ökat på uteserveringarna, både estetiskt men även ur ett tillgänglighetsperspektiv.
– För att uppnå ett tillgängligt centrum för alla har vi på kommunen alltid en dialog med den som söker tillstånd. Och vi tycker att det funkar bra, det är en fråga som har mognat och som alla förstår är viktig, säger han.

Uppmuntra torghandel
Kommunen vill också uppmuntra torghandeln på Vaksala torg.
– Idag är många skeptiska, eftersom det tidvis är få personer i rörelse i området. Men om vi lyckas få dit fler aktörer så skulle ju fler personer ta sig dit också, det är vår förhoppning, menar han.

Något annat som också är aktuellt och diskuteras just nu är foodtrucks.
– Det är många andra städer som har det, men inte Uppsala ännu. Det är ett ärende som ska upp i nämnden, förhoppningsvis i juni. Frågan handlar mest om hur kommunen ska administrera det och vilket system vi vill ha för att upplåta platser. Olika städer använder sig av olika metoder, så vi måste hitta vår, säger Roger.

Fler evenemang
Vad gäller besöksnäringen handlar det om att göra Uppsala till en ännu bättre besöksstad och få fler att arbeta med turism. En del i att skapa ett mer levande Uppsala är att få fler att arrangera evenemang, bland annat i vår fina Stadsträdgård.
– Vår inställning måste vara att vi ska vistas i våra gemensamma finrum, trots att det sliter lite mer på platsen. Vi måste få njuta av vårt fina Uppsala, och det har funkat väldigt bra att ha konserter där tidigare, avslutar han.

30 maj 2016