Uppsala är Sveriges bästa stadskommun

Uppsala är för andra året i rad Sveriges bästa stadskommun att bo i, enligt tidningen Fokus stora kommunrankning "Bäst att bo 2015" som presenterades i maj.

I den totala rankningen av Sveriges 290 kommuner kom Uppsala på andra plats, vilken är en förbättring från plats 4, år 2014.

- Vi är jätteglada och stolta över det här resultatet. Det händer mycket i- och runt om kring Uppsala och vi utvecklar kommunen till en hållbar och attraktiv plats att bo, leva och driva företag i, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Mätningen görs i samverkan med forskare från Jönköpings högskola och syftar till att identifiera faktorer som är viktiga för en kommuns attraktivitet.

Totalt mäts 43 olika variabler som anses ha betydelse för livsvillkoren. Dessa grupperas i Bäst att vara ung, Bäst att vara äldre, Bäst att ha familj, Bäst att arbeta samt fundamentala variabler

Sedan mätningen förra året har exempelvis ungdomsarbetslösheten minskat, tillgång till läkare ökat och antalet näringsgrenar inom olika branscher ökat. Andra områden som ökat är antalet nystartade och inflyttade företag, andel av befolkningen som är 18- 25 år, och jobbtillväxt, det vill säga ökning av antalet sysselsatta.

Uppsala är en stadskommun

Fokus kommunrankning är uppdelad i fyra kommunkategorier, storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Kategoriindelningen görs efter Jordbruksverkets definition av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i respektive utanför tätorten.

Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer.

Läs mer om rankningen i på tidningen Fokus webbplats.

 
foto: Niklas Lundengård

3 juni 2015