Uppsala blir Fairtrade City

Uppsala kommun engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion och blir i och med det en diplomerad Fairtrade City. Som företagare kan du också engagera dig.

En kommun gör både många och stora inköp så genom medvetna val har kommunen en verklig möjlighet att påverka producenters och arbetares tillvaro och förutsättningar i utvecklingsländer.

Kommunen ska i och med diplomeringen öka såväl antalet som andelen rättvisemärkta varor i inköp varje år framöver. Vi behöver även sprida kunskap om hur etisk konsumtion påverkar arbetssituationen i utvecklingsländer och på så vis öka kunskapen och engagemanget hos medarbetare och invånare.

- Fairtrade City är något Uppsala kommun arbetar med tillsammans med lokala aktörer som exempelvis näringsidkare och bildningsförbund. Samarbetet med och engagemanget från lokala aktörer är en förutsättning för att arbetet ska kunna utvecklas. Säger Monika Lagerkvist på kommunledningskontoret som är kommunens kontaktperson för arbetet med Fairtrade City.

Vill ditt företag engagera sig i arbetet här i Uppsala är du välkommen att kontakta Monika Lagerkvist. E-posta monika.lagerkvist@uppsala.se,
telefon: 018- 727 18 53.

Diplomeringen äger rum lördagen den 9 maj på Celsiustorget i Uppsala klockan 13.00-14.00.

7 maj 2015