Uppsala har utsetts till Årets tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är några av anledningarna till att Uppsala kommun har fått utmärkelsen ”Årets Tillväxtkommun”. Bakom priset står den oberoende plattformen Arena för Tillväxt och företaget Sweco.

Priset tilldelas den kommun som uppvisat en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Uppsala har under de senaste åren uppvisat en befolkningsutveckling, nybyggande och sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet.

Juryns motivering:

”Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling.

Uppsala växer, målmedvetet och hållbart. Väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för både boende, besökare och företag.

Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018.”

Läs mer om priset på Arena för Tillväxts hemsida

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2018

22 augusti 2018