Uppsala i teknisk framkant

Uppsala kommun använder sig av den senaste tekniken IoT (internet of things) för att utveckla en hållbar stad. Tillsammans med Uppsala universitet har kommunen ett projekt där sensorer, som ska mäta bullernivå, partiklar i luften och trafikflöde, har placerats ut längs Kungsgatan. Informationen kan man sedan använda som underlag när man utvecklar staden.

IoT är en förkortning av internet of things. Det är en av de hetaste teknikerna inom innovation just nu och innebär att man kan koppla upp olika saker mot internet, som en bil, ett kylskåp eller en gräsklippare. Via internet kan sedan objekten kommunicera med varandra.

– Fram tills nu har tekniken IoT tillämpats inom industrin, bland annat hos SKF och Husqvarna. Men nu har styrelsen för programkontoret för IoT Sverige beslutat att tekniken IoT ska bidra till att lösa samhällsutmaningar. Det är intressant för Uppsala som stad eftersom vi kan lösa våra utmaningar med hjälp av den här tekniken. En av dem är den dåliga luften längs Kungsgatan, säger Johan Rosén, näringslivsstrateg, kommunledningskontoret.

Så används tekniken i Uppsala
– Vi behöver förbättra luftkvaliteten längs Kungsgatan. Därför har vi, i första steget, valt att genomföra mätningar av luftkvaliteten med hjälp av sensorer. Sedan kan vi med hjälp av tekniken se hur luftkvaliteten varierar och försöka lägga pussel för att se när luften är sämst. När man vet det, vet man också vilka insatser som bör genomföras, säger Johan.

Första sensorn är monterad. Planen är att montera runt 10 sensorer till under tredje kvartalet 2016. Sensorerna kommer mäta olika partiklar i luften, trafikflödet och bullernivån längs hela Kungsgatan. Det kommer i sin tur generera information som kommunen tar hand om och analyserar. Resultatet blir sedan ett beslutsunderlag som grundar sig på fakta om hur det ser ut i staden.

Resultatet är bättre underlag
Hur kan man använda den här informationen?
– Kommunens samhällsplanerare kan använda informationen när de planerar staden. Med så här bra beslutsunderlag kan vi ta ännu bättre beslut och göra ännu bättre val för att skapa en smartare välfärd och en hållbar stad. Men vi kommer också att göra data tillgänglig för alla som vill använda sig av och ta del av informationen, berättar Olle Bergdahl, e-strateg, kommunledningskontoret.

Kommer medborgarna märka av den nya tekniken?
– Med miljödata kan exempelvis applikationer skapas som ger förslag på bästa resväg till jobb och skola ur miljöhänseende, säger Johan Rosén.

Vad hoppas ni på?
– Att ny teknik används och utvecklas för att skapa en hållbar utveckling. Fakta om luftkvalitet i staden kan leda till ökad medvetenhet och beteendeförändringar som minskar vårt ekologiska fotavtryck, avslutar Olle Bergdahl.

30 juni 2016