Uppsala kommun arbetar för rättvis handel

Uppsala diplomerades för första gången som en Fairtrade City 2015. Nyligen omdiplomerades Uppsala till att vara det även under 2016. Ansvaret för att uppnå Fairtrade City-kriterierna är delat mellan kommunen, den ideella sektorn och det lokala näringslivet.

Uppsala kommun arbetar aktivt för att öka andelen Fairtrade-märkta produkter i sina egna offentliga inköp. Under 2015 har kommunen till exempel ökat sitt eget inköp av Fairtrade-märkt kaffe från 25 till 86 procent av det totala kaffeinköpet.

Kommunen samverkar också med lokala butiker och företag i Uppsala för att totalt sett öka utbudet av rättvisemärkta produkter och tjänster till konsumenter.

En annan uppgift är att sprida kunskap om medveten konsumtion. När en konsument väljer att köpa Fairtrade-märkta varor och tjänster leder det till en mer rättvis handel och etisk konsumtion. Det betyder också att odlare och anställda i länder med utspridd fattigdom kan förbättra sina levnads- och arbetsvillkor.

30 maj 2016