Uppsala kommun utbildar för ett bättre företagsklimat

I december och februari deltar Uppsala kommun i utbilningen Förenkla helt enkelt. Det är en del i arbetet för att förbättra servicen till företagen.

Uppsala kommun ska vara en ledande näringslivskommun med ett gott företagsklimat, samt vara attraktiv för nyetableringar. Enkelhet och korta handläggningstider ska prägla kommunens kontakter med företag.
Utbildningens syfte är att förbättra bemötandet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. Deltagare är chefer, tjänstemän och förtroendevalda som möter företag i sitt dagliga arbete.

- Förtroende byggs genom att bli bra bemött och att det är lätt att förstå hur kommunen hanterar ärenden. Vi måste systematiskt arbeta med att förbättra handläggningstider och vårt bemötande, och den här utbilningen ger oss de rätta verktygen, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Läs mer om Förenkla helt enkelt på SKLs webbsida, eller kontakta Ann-Charlotte Berger, kommunens företagslots som arrangerar utbildningen tillsammans med SKL och Regionförbundet i Uppland.

12 december 2014