Det går bra för Uppsala, men vi behöver göra mer

Efter sex månader här i Uppsala kan jag konstatera att det är en fantastisk stad – Sveriges fjärde storstad med en fortsatt stark tillväxt. Det var också det som lockade mig hit att få vara med och bidra till den tillväxten.Här finns hur mycket bra som helst allt ifrån den attraktiva stadskärnan till närheten till landsbygd och natur. Samt den starka entreprenörsandan som manifesteras i de 12 000 enmansföretagen av totala 19 000 företag. Alla lika viktiga för att vi ska växa med balans och inte bli en sovstad.

Om vi nu ska bli 350 000 invånare år 2050 så kommer det krävas att vi kan skapa minst 70 000 nya jobb. Då ska vi kraftsamla inom de branscher där vi är starka – life science, ICT och cleantech för att etablera Uppsala som en verklig hotspot för dessa branscher.

Besöksnäring, möten och handel är andra tillväxtbranscher. Just nu gör vi en analys hur vi ska profilera regionen som innovationsområde och ta fram de budskap vi behöver. Vi ska marknadsföra Uppsala nationellt och internationellt för att locka investeringar och etableringar till Uppsala. Det kommer att gynna alla - företagare som invånare.

Vi ska fortsätta att bygga en hållbar och attraktiv stad med en bra blandning av bostäder och kommersiella lokaler. Vi måste också växa i balans med landsbygden som är en fantastisk tillgång. Infrastrukturen är viktig både närheten till Arlanda och Stockholm samt inom Uppsala den behöver stärkas än mer i takt med att Uppsala växer.

Kommunen kan göra mycket men inte allt – våra skattepengar ska räcka till allt från förskola till äldreomsorg. Vi måste vara selektiva och välja de insatser där vi gör bäst nytta, ofta genom att vara en stor och stabil aktör och katalysera olika initiativ.

Vi måste hjälpas åt att bygga stolthet och marknadsföra Uppsala. När mina Stockholmsvänner frågar mig om Uppsala och varför jag valt att jobba här då säljer jag in Uppsala med hela paketet. Det vill jag att vi alla gör – tänk er
207 000 ambassadörer som sprider den positiva bilden av Uppsala i alla sina kanaler från möten till Facebook, Instagram och Twitter.

Så när du får frågan på studentmottagningen eller grillfesten – hur är det i Uppsala? Handen på hjärtat - vad svarar du då?

Yvonne Näsström,
näringslivsdirektör Uppsala kommun

10 maj 2015