Uppsalas första landsbygdsmässa

I början av mars anordnade kommunen Uppsalas första landsbygdsmässa någonsin. Syftet med mässan var att visa på de möjligheter som kommunens första landsbygdsprogram ger och skapa en mötesplats för att diskutera landsbygdsutveckling tillsammans med företagare, föreningar och allmänheten.

Uppsala är en starkt växande stad, men också en stor landsbygdskommun. På landsbygdsmässan i mars fick företagare och allmänhet möjlighet att ställa frågor om planerna för Uppsalas landsbygd till politiker, samhällsplanerare, organisationer och andra specialister.
– För att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner är samverkan viktigt. Tanken med mässan är därför att skapa en mötesplats för politiker och näringsliv, egentligen alla med intresse för landsbygden, säger Mimmi Skarelius Lille, landsbygdsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala.

På mässan kunde besökaren träffa kommunens sakkunniga experter inom bygglov, vatten avlopp, miljö och hälsa.
– I landsbygdsprogrammet är ett av målen att vi vill öka andelen företagare som är nöjda med den kommunala servicen. Mässan fungerade därför som ett bra tillfälle att ta reda på vad vi kan göra för att stötta den lokala företagsutvecklingen på landsbygden.

Nu tar kommunen in synpunkter från de som deltog på mässan och ser över hur mässan kan utvecklas.

4 april 2017