Sök tillstånd för uteserveringen

Det känns kanske konstigt att börja tänka på uteserveringar mitt i vintern, men om mindre än två månader är det möjligt för dig som är restaurangägare att öppna uteserveringen.

I år är det möjligt att öppna uteservering redan från 1 mars, en hel månad tidigare än det har varit tillåtet innan. Säsongen för uteserveringar
pågår 1 mars –15 oktober.

Du behöver tillstånd från Polisen för att få ha en uteservering. Med din ansökan ska du skicka en ritning och beskrivning över serveringen. Det kostar 700 kronor att ansöka om tillstånd.

Hämta blankett för att söka tillstånd för uteservering på polisen.se

Om uteserveringen ligger på offentlig plats får också kommunen yttra sig om placeringen. Uteserveringen får varken störa trafiken eller de som bor nära.

När du fått ditt tillstånd får du en dekal från kommunen. Den ska du sätta upp väl synlig vid din uteservering.

För mer information, e- posta kommunens enhet för tillstånd och markupplåtelse, tmu@uppsala.se

 

28 januari 2016