Vaksalagatan blir en del av Uppsalas paradgata

Nu ska delar av Vaksalagatan byggas om. Arbetet startar vecka 32 och berör sträckan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan. När ombyggnaden är färdig kommer Vaksalagatan att vara en del av Uppsalas paradgata.

Efter ombyggnaden kommer gatan att vara bredare och ha två körfält i vardera riktningen (varav ett körfält endast är för kollektivtrafik). Även gångbanan, på den norra sidan om gatan, blir bredare och paradstolpar kommer att placeras ut längs torget.

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2017.

Läs mer om utvecklingen av Uppsalas paradgata

9 augusti 2016