Välkommen till höstens leverantörsträffar

Boka in den 24 september eller den 24 oktober. Då bjuder Uppsala kommun in till leverantörsträffar på UKK. Både befintliga leverantörer och företag som vill bli leverantörer till kommunen är välkomna.

Leverantörsträffarna brukar locka cirka 300 företagare. Det är en uppskattad möjlighet för dem som vill ha en dialog med kommunen, ta del av kommande upphandlingar eller lära sig mer om hur en upphandling går till. Träffarna inleds med några olika presentationer i sal B. Därefter är det möjligt att träffa förvaltningar och kommunala bolag i olika montrar med möjlighet att ställa frågor och ta del av information om kommande upphandlingar.

Ta del av hela programmet och anmäl dig på www.uppsala.se/leverantorstraffar

10 september 2019