Vinteruppehåll i arbetet på Vaksalagatan

Från 17 december till mitten av mars gör vi ett planerat uppehåll i gatuarbetet på Vaksalagatan längs Vaksala torg och Uppsala Konsert och Kongress på grund av tjälen under vintern. Under perioden kommer all trafik att släppas fram som vanligt på sträckan.

Efter uppehållet stänger vi av Vaksalagatan mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan igen. Då blir sträckan åter endast öppen för kollektivtrafik och utryckningsfordon samt för transporter som behöver stanna för av- och pålastning via Salagatan.

Läs mer om projektet

16 december 2016